Snelle loopsters


Voorwaarden

Deelname is uitsluitend mogelijk wanneer je aan kunt tonen na 1 januari 2019 de bovenvermelde tijd te hebben gelopen, dan wel prestatie te hebben geleverd. Voor deze actie stellen wij een beperkt aantal startbewijzen ter beschikking en hiervoor geldt: op=op.

Voor masters geldt dat je in 2018 of 2019 bij de Tilburg Ladies Run in jouw categorie bij de eerste drie bent geëindigd.

Indien je sneller loopt dan 36 minuten op 10 km bij de vrouwen kom je eventueel in aanmerking (naast een gratis startbewijs) voor een startvergoeding. Ook een overnachting en verzorging in het atletenhotel behoort dan tot de mogelijkheden. De prestatie dient aantoonbaar te zijn geleverd in een officiële wedstrijd na 1 januari 2019.

Je aanmelding voor de Rabobank Tilburg Ladies Run 2020 dient uiterlijk 9 augustus 2020 door de organisatie ontvangen te zijn. Een aanmelding leidt niet automatisch tot akkoord, je krijgt hiervoor een bevestiging per e-mail. De directie van het evenement behoudt zich het recht voor te bepalen wie wel en niet tot bovenstaande regelingen worden toegelaten. Voor internationale lopers gelden andere voorwaarden.